Organisatieadviesbureau

6 December 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Om als bedrijf te blijven ontwikkelen is een organisatieadviesbureau een prettige raadgever. Een die zich zowel verdiept in de organisatie als de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Door al deze punten te onderzoeken, wordt bekeken hoe een organisatie bij moet blijven om zich te handhaven. Daarbij wordt ook de concurrentie onder de loep genomen. Hoe komt het dat het hen lukt om te bestaan binnen een bepaalde markt? Wat bieden zij dat zo uniek is en waar diverse klanten op af komen? Daar kunnen natuurlijk veel redenen voor zijn, maar het kan geen kwaad om te kijken naar deze ontwikkelingen. Een organisatieadviesbureau kan zich hierin verdiepen, maar daarvoor wilt u een bureau dat zich daarvoor in wilt zetten. Q-Consult Progress Partners staat klaar voor bedrijven die vast zijn gelopen in hun bestaan. Bedrijven die merken dat de cijfers achteruit gaan en die opmerken vernieuwing nodig te hebben. Deze vernieuwing moet natuurlijk wel op de juiste manier plaatsvinden. Niet alleen moet dat op korte termijn het bedrijf weer naar de goede resultaten leiden, maar dat is ook op de lange termijn nodig. Het organisatieadviesbureau Q-Consult Progress Partners kan uw organisatie in zijn totaliteit aanpakken. Dit doen zij door de processen, het management en de medewerkers te begeleiden naar een vernieuwende en solide organisatie.

Organisatieadviesbureau voor het begeleiden van veranderingen

Hoe goed de ontwikkeling ook is, het is voor een bedrijf ook ingrijpend om dergelijke veranderingen te ondergaan. Zelfs de verandering van een logo vraagt al veel werk, door de huisstijl op zowel correspondentie als de online media te wijzigen. Laat staan procedurele wijzigingen. Niet alle veranderingen hoeven voor uw bedrijf van toepassing te zijn. Daarom is het goed een organisatieadviesbureau erbij te halen. Zij kunnen bekijken waar een bedrijf vernieuwing nodig heeft, om toch een goede positie tussen de concurrenten te behouden. Bent u benieuwd hoe de consultants van Q-Consult Progress Partners dit aanpakken? Lees dan op de website qcpp.nl meer over de consultants en de werkwijze van Q-Consult Progress Partners. Met de volgende beloftes gaan zij als organisatieadviesbureau aan de slag om uw bedrijf naar een goede verandering te brengen:

  • Ontwikkeling staat centraal
  • Persoonlijke benadering en betrokkenheid met plezier
  • Duidelijke afspraken en heldere verwachtingen
  • Flexibele aanpak afgestemd op jouw situatie
  • Gezamenlijk streven naar het beste resultaat
  • Open, eerlijke en directe communicatie
  • Qcpp

Al deze punten klinken vanzelfsprekend, maar zijn essentieel voor een organisatieadviesbureau om de juiste vernieuwingen in kaart te brengen en uit te voeren.

Het vinden van de juiste aanpak

Ieder bedrijf vraagt weer om een andere aanpak. Gelukkig heeft dit organisatieadviesbureau ervaring met verschillende vernieuwingen, zodat de juiste toegepast wordt bij uw onderneming. Naast de procedures duidelijk te krijgen, zorgen zij er ook voor dat alle betrokkenen de juiste inzichten krijgen om de vernieuwingen werkelijk uit te voeren. Het werkt namelijk niet als het niet wordt begrepen waarom bepaalde uitvoeringen een andere werkwijze nodig hebben. Het organisatieadviesbureau neemt alle tijd om iedereen de aandacht te geven die nodig is, om de verbeteringen tot stand te brengen. Zowel voor de inventarisatie als het geven van advies en handvaten nemen zij alle tijd om iedereen erbij te betrekken. Tegenwoordig bestaan er diverse methodes om veranderingen op structurele wijze te implementeren. Afhankelijk van het type organisatie wordt dit gedaan aan de hand van de methodes Lean, Six Sigma, Scrum of Kaizen. Welke wordt gebruikt, dat kunnen de coaches van Q Consult Progress Partners goed voor u selecteren. Dat is een van de redenen dat zij een prettig organisatieadviesbureau zijn. Zij houden altijd de onderneming zelf in het oog, om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich op de juiste manier verder ontwikkelt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn