Wat moet u weten over een vaststellingsovereenkomst en de WW?

4 July 2020

Posted in Juristen en Advocaten

Bij ontslag, of dit nu vanuit de werknemer is of vanuit de werkgever, kan er een vastellingsoovereenkomst worden aangeboden door de werkgever. Vaak is dit het geval om de desbetreffende werknemer te ontslaan met een wederzijds goedvinden. Dit is vaak de goedkopere ontslagroute. Wanneer u verwacht ontslaan te worden, informatie zoekt over ontslag of net bent ge├»nformeerd over ontslag, dan is het handig om over deze informatie te beschikken. Wanneer een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden en WW moet worden vastgesteld, dan is het vaak verstanding om in gesprek te gaan met een arbeidsjurist voor de vaststellingsovereenkomst en WW.  Bij Juridisch Platform kunt u dit bijvoorbeeld doen. Zij bieden het eerste advies gratis aan. Daarbij kunnen hun ontslagpakketten u helpen om zelf het ontslag af te handelen. Nou, hoe zit het dan met  de vaststellingsovereenkomst en WW?

De vaststellingsovereenkomst en WW

Bij een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk om het recht op een WW-uitkering veilig te stellen. Dit is vooral voor het geval wanneer de werknemer nog geen zicht heeft op een nieuwe baan tijdens het ontslagtraject. WW is ook wel de werkloosheidswet. Het is een verzekering waar mensen in aanmerking voor komen wanneer zij geen baan hebben en voldoen aan bepaalde eisen. Het kan een uitweg bieden voor mensen zonder baan. Bij het UWV kan een WW-uitkering worden aangevraagd en deze organisatie betaalt het dan ook uit. Vaak komt een vaststellingsovereenkomst dus voort vanuit initiatief van de werkgever om werknemer te ontslaan met een wederzijds goedvinden. Het is echter zo dat dit niet alleen voordelen met zich mee brengt voor de werkgever, er zitten namelijk ook voordelen aan voor de werknemer. Zo kan er worden onderhandeld over wat er in de vaststellingsovereenkomst en WW komt te staan en kan de werknemer proberen om een hogere ontslagvergoeding vast te stellen net als dat de werknemer het recht op een WW-uitkering kan veiligstellen. Een vaststellingsovereenkomst en WW gaan dus altijd samen. Omdat het erg belangrijk is dat in de vaststellingsovereenkomst het recht op WW-uitkering is veilig gesteld, laten veel mensen deze bekijken door een arbeidsjurist om zeker van de zaken te zijn. Daarbij zal een jurist ook altijd zijn of haar best doen om op te komen voor de belangen voor de werknemer.

Voorwaarden voor de vaststellingsovereenkomst en WW-uitkeringen

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een WW-uitkering zijn er een bepaald aantal voorwaarden waar de vaststellingsovereenkomst en WW aan moeten voldoen.

  • Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat het initiatief voor het ontslag heeft gelegen bij de werkgever.
  • Wanneer de werknemer is ontslagen op staande voet, heeft deze geen recht op WW. Bij een milde vorm van verwijtbaar ontslag is het nog we mogelijk om in aanmerking te komen. 
  • De werknemer moet werkloos zijn 
  • De werknemer voldoet aan de wekeneis
  • De werknemer heeft geen passende arbeid geweigerd
  • De werknemer is niet ziek of niet arbeidsongeschikt 

De vaststellingsovereenkomst en WW gaan dus vaak samen, en er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldaan moeten worden ondanks dat de vaststellingsovereenkomst en WW goed geregeld is. Het kan dan alsnog verstandig zijn om vaststellingsovereenkomst en WW te laten nakijken door een jurist, zoals bij het Juridisch Platform. Het is eenmaal nooit verkeerd om zeker te zijn van de zaken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn